Chính sách Bảo mật

Cập nhật lần cuối: 12 tháng 11 năm 2023

Chúng tôi rất nghiêm túc về việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này giải thích các thực hành của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông Tin Đã Thu Thập

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau:

 • Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân:như tên của bạn, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, v.v.;
 • Thông Tin Thiết Bị:như địa chỉ IP của bạn, loại thiết bị, loại trình duyệt, hệ điều hành, v.v .;
 • Thông Tin Sử Dụng:như thông tin hoạt động của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các nhấp chuột, lịch sử duyệt web, truy vấn tìm kiếm, v.v .;
 • Cookie và Công Nghệ Tương Tự:Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập và lưu trữ thông tin về việc truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của bạn.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân được thu thập để::

 • Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi cho bạn;
 • Xử lý thanh toán, đơn hàng và giao dịch của bạn;
 • Gửi thông báo và cập nhật liên quan đến dịch vụ của chúng tôi cho bạn;
 • Phân tích và cải thiện dịch vụ của chúng tôi;
 • Ngăn chặn gian lận và đảm bảo an ninh.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin

Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc giao dịch thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba sau đây:

 • Nhà cung cấp dịch vụ:Chúng tôi có thể hợp tác với các công ty và cá nhân của bên thứ ba để cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các chức năng liên quan đến dịch vụ thay mặt cho chúng tôi;
 • Yêu cầu pháp lý:Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của các cơ quan công quyền, bao gồm để đáp ứng yêu cầu an ninh quốc gia hoặc thi hành pháp luật.
 • Sự Đồng Ý Của Bạn:Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba.

Bảo vệ Thông tin

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp an ninh phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, thay đổi hoặc tiết lộ không được ủy quyền. Tuy nhiên, do tính chất của internet, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của thông tin.

Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Bất kỳ Chính sách Bảo mật nào được cập nhật sẽ được đăng trên trang này trước ngày có hiệu lực. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra trang này thường xuyên để hiểu cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin sau: [email protected]