Chính sách Cookie

Cập nhật lần cuối: 12 tháng 11 năm 2023

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm người dùng, phân tích lưu lượng truy cập và cá nhân hóa nội dung. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.

Cookie là gì?

Cookie là một phần nhỏ thông tin văn bản, thường bao gồm một định danh duy nhất, được gửi từ một trang web đến trình duyệt của bạn, sau đó được lưu trữ trên máy tính, thiết bị di động hoặc thiết bị khác của bạn. Khi bạn truy cập vào cùng một trang web, cookie cho phép trang web nhận biết trình duyệt của bạn.

Các Loại Cookie Chúng Tôi Sử Dụng

  • Cookie Cần Thiết:Những cookie này là cần thiết để trang web hoạt động đúng cách, ví dụ, để ghi nhớ hành động hoặc trạng thái đăng nhập của bạn giữa các trang.
  • Cookie Chức năng:Những cookie này cho phép trang web ghi nhớ những lựa chọn bạn thực hiện và cung cấp các tính năng cá nhân hóa, như cài đặt ưu tiên của bạn.
  • Cookie Hiệu suất và Phân tích:Những cookie này thu thập thông tin về việc truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu các mẫu sử dụng, cải thiện các tính năng của trang web và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.
  • Cookie Quảng cáo:Những cookie này được sử dụng để theo dõi hoạt động của bạn trên trang web để cung cấp nội dung quảng cáo cá nhân hóa.

Quyền kiểm soát Cookie của bạn

Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn kiểm soát cách chấp nhận cookie, thường được tìm thấy trong cài đặt của trình duyệt hoặc menu ưu tiên. Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie theo sở thích của mình và xóa cookie đã lưu theo nhu cầu.

Hạn sử dụng Cookie

Các cookie mà chúng tôi sử dụng có thể có thời hạn hết hạn khác nhau. Một số cookie có thể tự động bị xóa sau khi bạn đóng trình duyệt của mình (cookie phiên), trong khi các cookie khác có thể được giữ lại trong một khoảng thời gian (cookie cố định).

Dịch vụ Cookie của bên thứ ba

Chúng tôi có thể hợp tác với đối tác bên thứ ba để cung cấp dịch vụ, quảng cáo và phân tích bằng cách sử dụng cookie và công nghệ tương tự. Những nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này cũng có thể thiết lập cookie, được quy định theo chính sách cookie của bên thứ ba.

Cập nhật Chính sách Cookie

Chúng tôi có thể đôi khi cập nhật Chính sách Cookie này. Bất kỳ Chính sách Cookie nào được cập nhật sẽ được đăng trên trang này trước ngày có hiệu lực của nó. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được coi là chấp nhận Chính sách Cookie được sửa đổi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Chính sách Cookie của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin sau: [email protected]