Συχνές Ερωτήσεις

Σε ποια τιμή μπορεί να ρυθμιστεί η τιμή DPI ενός εικόνας;

Η προεπιλεγμένη τιμή DPI του εργαλείου είναι 300 και παρέχει τις ακόλουθες τιμές DPI για γρήγορες ρυθμίσεις: 72,150,200,300,400,600. Φυσικά, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το DPI σε οποιαδήποτε τιμή προτιμάτε.

Γιατί είναι τόσο σημαντικά τα DPI;

Αυτό συμβαίνει διότι η τιμή DPI επηρεάζει απευθείας την ποιότητα εκτύπωσης και την ευκρίνεια της εμφάνισης των εικόνων, ιδίως στη βιομηχανία της εκτύπωσης. Ένα υψηλότερο DPI οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης, καθιστώντας την έξοδο πιο καθαρή και λεπτομερή.

Γιατί πρέπει να προσαρμόσω το DPI των εικόνων μου;

Υπάρχουν πολλά σενάρια όπου είναι απαραίτητο να προσαρμόσετε το DPI των εικόνων. Για παράδειγμα, εάν χρειάζεστε να εκτυπώσετε μια εικόνα, μπορεί να χρειαστείτε υψηλότερο DPI για να εξασφαλίσετε την ποιότητα εκτύπωσης. Εναλλακτικά, τα συστήματα μπορεί να έχουν απαιτήσεις για την τιμή DPI των μεταφορτωμένων εικόνων, και οι εικόνες με πολύ χαμηλό DPI ενδέχεται να απορριφθούν κατά την υποβολή.

Η αλλαγή DPI βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας;

Όχι, η αλλαγή DPI αλλάζει μόνο το ρυθμό δειγματοληψίας της εικόνας και την αριθμητική τιμή του DPI στις ιδιότητες του αρχείου εικόνας, δεν βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις μετατραγμένες εικόνες σε εμπορικά έργα;

Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μετατραγμένες εικόνες σε εμπορικά έργα, αλλά βεβαιωθείτε ότι έχετε τα νόμιμα δικαιώματα για τη χρήση των πρωτότυπων εικόνων. Το εργαλείο μας παρέχει μόνο υπηρεσίες μετατροπής DPI εικόνας και δεν παρέχει κανένα πνευματικό δικαίωμα ή άδειες χρήσης.

Θα αλλάξει η μετατροπή DPI της εικόνας το μέγεθος ή τις αναλογίες της εικόνας;

Όχι. Ο μετατροπέας DPI προσαρμόζει μόνο τα σημεία ανά ίντσα και δεν αλλάζει το μέγεθος ή τις αναλογίες της εικόνας.

Μπορώ να μετατρέψω οποιοδήποτε μορφότυπο εικόνας στο DPI που θέλω;

Ναι, μπορείτε να μετατρέψετε κοινά μορφότυπα εικόνας όπως JPEG, PNG, GIF κλπ. στο DPI που επιθυμείτε. Το ανώτατο όριο για την τροποποίηση του DPI είναι 1200 DPI, και μπορείτε να επιλέξετε κοινά DPI ή να εισαγάγετε χειροκίνητα την τιμή DPI που επιθυμείτε.

Πόσες τιμές DPI των εικόνων μπορούν να τροποποιηθούν ταυτόχρονα;

Οι δωρεάν χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τις τιμές DPI για έως και 5 εικόνες ταυτόχρονα. Εάν έχετε ένα μεγάλο πακέτο εικόνων με ανάγκη αλλαγής DPI, μπορείτε να επιλέξετε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης για τη μαζική τροποποίηση των DPI μέχρι 100 εικόνων ταυτόχρονα.

Θα διαρρεύσουν τα δεδομένα εικόνας που μετέφερα;

Καθόλου, υποσχόμαστε να μην αποθηκεύσουμε τις εικόνες που μεταφέρετε. Οι εικόνες επεξεργάζονται πραγματικά χρόνου μετά τη μεταφόρτωση και τα επεξεργασμένα αποτελέσματα επιστρέφονται απευθείας. Τα δεδομένα εικόνας σας δεν θα αποθηκευτούν στον διακομιστή, γι 'αυτό να μην διστάσετε να τα χρησιμοποιήσετε.